Chính sách thanh toán

Các dịch vụ cơ bản của Fstock được cung cấp miễn phí, tuy nhiên chúng tôi có thể cung cấp một số sản phẩm trả phí đối với những tính năng cao cấp.

Với các dịch vụ trả phí, thông tin giá cả dịch vụ được Fstock niêm yết công khai trên trang web chính thức của công ty. Fstock có thể yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân cần thiết trước khi nhận đơn hàng.

Fstock có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng sau khi đã thông báo cho quý khách. Trường hợp đơn hàng đã được thanh toán, nếu lỗi phát sinh từ phía Fstock, chúng tôi sẽ liên hệ và bồi hoàn chi phí đã thanh toán.

Để mua dịch vụ trả phí, vui lòng truy cập vào trang web chính thức của công ty và lựa chọn gói dịch vụ mong muốn. Sau đó, quý khách thực hiện thanh toán trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Fstock. Quý khách có thể được yêu cầu chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ, ...), thông tin tài chính (ví dụ: số thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của bạn, ...) và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu bởi nhà cung cấp dịch vụ để hoàn tất việc mua dịch vụ trả phí.

Gói dịch vụ sẽ được tự động kích hoạt ngay khi thanh toán thành công. Trường hợp nâng cấp gói dịch vụ, số ngày còn lại sẽ được quy đổi thành số ngày tương ứng của gói muốn nâng cấp và được cộng thêm vào thời hạn sử dụng của gói muốn nâng cấp.

Fstock có thể thay đổi mức giá của dịch vụ tùy từng thời điểm và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Tất cả các khoản phí đã thanh toán cho dịch vụ trả phí đều không được hoàn lại. Trường hợp khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán.